Thanh toán & Giao nhận - Đồng Phục Đại Phúc

Thanh toán & Giao nhận

Chính sách thanh toán và giao nhận

1/Hình thức thanh toán
Quý khách hàng có thể chọn trong 2 hình thức thanh toán sau:
+Thanh toán qua thẻ ngân hàng
+Thanh toán bằng tiền mặt

2/Các bước thanh toán và giao nhận
_Đầu tiên, quý khách sẽ chọn mẫu áo, Đại Phúc sẽ cho ra market theo yêu cầu của quý khách. Quý khách sẽ thanh toán 50% số tiền trong hợp đồng của sản phẩm. Phần còn lại, quý khách sẽ thanh toán sau khi đã nhận đủ hàng.